જીભ લાંબી હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીભ લાંબી હોવી

  • 1

    બોલકણું હોવું.

  • 2

    નકામું કડવું બોલવું.