જીભે લોચા વળવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીભે લોચા વળવા

  • 1

    સ્પષ્ટ કે જલદી ન બોલી શકાવું; જવાબ આપતાં ગલ્લાંતલ્લાં કરવાં.