જીભ વળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીભ વળવી

  • 1

    શુદ્ધ ઉચ્ચાર થવા.