જીભે સરસ્વતી હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીભે સરસ્વતી હોવી

  • 1

    ભારે વિદ્વાન હોવું.