ગુજરાતી

માં જીરણની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જીર્ણ1જીરણ2જીરણ3

જીર્ણ1

વિશેષણ

 • 1

  છેક જૂનું; ઘસાઈ કે ખવાઈ ગયેલું.

 • 2

  જરેલું; પચેલું.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  જીરું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં જીરણની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જીર્ણ1જીરણ2જીરણ3

જીરણ2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  જીરું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં જીરણની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જીર્ણ1જીરણ2જીરણ3

જીરણ3

વિશેષણ

 • 1

  જીર્ણ; છેક જૂનું; ઘસાઈ કે ખવાઈ ગયેલું.

 • 2

  જરેલું; પચેલું.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  જીર્ણ; છેક જૂનું; ઘસાઈ કે ખવાઈ ગયેલું.

 • 2

  જરેલું; પચેલું.

 • 3

  જીરું.