જીલબ્બે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીલબ્બે

અવ્યય

  • 1

    અતિશય તાબેદારી સૂચવતો ઉદ્ગાર.

મૂળ

જી+अ. लब्बैक= હાજર છું ઉપરથી?