જીલબ્બે કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીલબ્બે કરવું

  • 1

    જી, જી કહીને પડતો બોલ ઉપાડી લેવો; ખુશામત કરવી.