જીવજંત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવજંત

પુંલિંગ & પુંલિંગ

  • 1

    જીવડું.

જીવજંતુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવજંતુ

પુંલિંગ & પુંલિંગ

  • 1

    જીવડું.