જીવતી ડાકણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવતી ડાકણ

  • 1

    સાક્ષાત્ ડાકણ જેવી ખરાબ સ્ત્રી.