જીવતો કોયલો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવતો કોયલો

  • 1

    સળગતો અંગારો.