જીવતું જાગતું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવતું જાગતું

  • 1

    જીવતું ને પૂરું સાવધ; જીવંત ને પ્રાણવાન.