જીવતું પાણી કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવતું પાણી કાઢવું

  • 1

    પાતાળ ફોડીને પાણી કાઢવું.