જીવથી મારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવથી મારવું

  • 1

    પૂરેપૂરું મારી નાખવું.