જીવનપંથ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવનપંથ

પુંલિંગ

  • 1

    જીવનનો માર્ગ; જીવન ગુજારવાની નીતિરીતિ.

જીવનપથ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવનપથ

પુંલિંગ

  • 1

    જીવનનો માર્ગ; જીવન ગુજારવાની નીતિરીતિ.