ગુજરાતી

માં જીવનપથની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જીવનપથ1જીવનપંથ2

જીવનપથ1

પુંલિંગ

  • 1

    જીવનનો માર્ગ; જીવન ગુજારવાની નીતિરીતિ.

ગુજરાતી

માં જીવનપથની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જીવનપથ1જીવનપંથ2

જીવનપંથ2

પુંલિંગ

  • 1

    જીવનનો માર્ગ; જીવન ગુજારવાની નીતિરીતિ.