જીવને ટાઢક વળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવને ટાઢક વળવી

  • 1

    મનને શાંતિ થવી.