જીવ અધ્ધર ફરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ અધ્ધર ફરવો

  • 1

    ધ્યાન ન ચોટવું.

  • 2

    જીવને નિરાંત ન હોવી.