જીવ આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ આપવો

  • 1

    આપઘાત કરવો.

  • 2

    કુરબાન થવું.