જીવ આવવો ને જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ આવવો ને જવો

  • 1

    મરણકાળની કંપારીઓ આવવી.