જીવ ઉપર આવી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ ઉપર આવી જવું

  • 1

    મરણિયા થવું.