જીવ ઊંચો થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ ઊંચો થવો

  • 1

    ઉચાટ થવો.

  • 2

    દિલ ન લાગવું.