જીવ એક હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ એક હોવો

  • 1

    મેળ-દિલોજાની હોવી.