જીવ ખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ ખાવો

  • 1

    પજવવું; કંટાળો આપવો.