જીવ ચગડોળે ચઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ ચગડોળે ચઢવો

  • 1

    અસ્વસ્થ થવું; મૂંઝવણમાં પડી જવું.