જીવ ચાલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ ચાલવો

  • 1

    હિંમત ચાલવી.

  • 2

    ઉદાર થઈ શકાવું.