જીવ જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ જવો

  • 1

    મરી જવું.

  • 2

    ખૂબ પજવણી કે વેદના થવી.