જીવ ટંગાઈ રહેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ ટંગાઈ રહેવો

  • 1

    આતુર કે બાવરા હોવું-રહેવું.