જીવ ઠેકાણે ન રહેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ ઠેકાણે ન રહેવો

  • 1

    મન અસ્વસ્થ થવું; ઉચાટ થવો.