જીવ ઠેકાણે રાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ ઠેકાણે રાખવો

  • 1

    મનને કબજે રાખવું.

  • 2

    ચિત્તને સ્થિર રાખવું.