જીવ ડોવાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ ડોવાવો

  • 1

    ચૂંથાવું; ઊલટી થવાની હોય એવી છાતીમાં ગભરામણ થવી.