જીવ તાળવે ટંગાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ તાળવે ટંગાવો

  • 1

    જાણે હમણાં જીવ જશે એવી સ્થિતિમાં હોવું.

  • 2

    ભારે ઉચાટ થવો.