જીવ તોડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ તોડવો

  • 1

    જાતને ઘસી નાખવી.