જીવ થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ થવો

  • 1

    મન થવું.

  • 2

    સારી પૂંજી થવી.