જીવે ધરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવે ધરવું

  • 1

    પ્રાણપ્રિય કરવું.