જીવ નાખીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ નાખીને

  • 1

    જીવ લગાડીને.