જીવ ભડકે બળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ ભડકે બળવો

  • 1

    અતિશય સંતાપ થવો.