જીવ મોટો કરવો કે રાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ મોટો કરવો કે રાખવો

  • 1

    ઉદાર થવું.