જીવ લઈને નાસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ લઈને નાસવું

  • 1

    જીવ બચાવવા ઘણી જ ઉતાવળે દોડવું.