જીવ લગાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ લગાડવો

  • 1

    ધ્યાન આપવું.