જીવ લબૂક લબૂક થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ લબૂક લબૂક થવો

  • 1

    બીક કે ડરથી બાવરું બનવું.