જીવ લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ લેવો

 • 1

  કંટાળો આપવો.

 • 2

  મારી નાખવું.

જીવ લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ લેવો

 • 1

  પજવીને કાયર કરવું.

 • 2

  મારી નાખવું.