જીવ લાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ લાગવો

  • 1

    પ્રીતિ બંધાવી.