જોઈએ તો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જોઈએ તો

  • 1

    જરૂર કે ખપ હોય તો.

  • 2

    ઇચ્છો તો; ગમે તો.