જોઈને ચાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જોઈને ચાલવું

  • 1

    વિચારીને કાર્ય કરવું.