જોખમમાં નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જોખમમાં નાખવું

  • 1

    ખોટ-હાનિના ભયમાં મૂકવું.