જોખમમાં મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જોખમમાં મૂકવું

  • 1

    ખોટ-હાનિના ભયમાં મૂકવું.