જોખમ માથે લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જોખમ માથે લેવું

  • 1

    જોખમવાળું કામ હાથ ધરવું; જવાબદારી માથે લેવી.