જોખમ વેઠવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જોખમ વેઠવું

  • 1

    જોખમ માથે લેવું.

  • 2

    નુકસાન વેઠવું.