જોખમ વહોરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જોખમ વહોરવું

  • 1

    જોખમવાળું કામ હાથ ધરવું; જવાબદારી માથે લેવી.