જોગ બેસવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જોગ બેસવો

  • 1

    સંજોગ આવવો; લાગ મળવો.