જોડા પહેરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જોડા પહેરવા

  • 1

    પગમાં જોડાં ચડાવવા.